استخدام
نام : نام خانوادگی :
جنسیت : زنمرد ایمیل :
تاریخ تولد : محل تولد :
شماره شناسنامه : کد ملی :
وضعیت تاهل : تعداد فرزندان :
تلفن : تلفن همراه :
وضعیت نظام وظیفه : سابقه بیمه :
آدرس:
سوابق تحصیلی:
سطح
سال اخذ مدرک
رشته تحصیلی
معدل
محل تحصیل
دوره های آموزشی :
نام دوره
نام موسسه
مدت دوره
اخذ مدرک بله بله بله بله
آشنایی با استانداردهای کیفیت ، ISO
نام استاندارد
نام موسسه
مدت دوره
اخذ مدرک بله بله بله بله
زبان های خارجه :
language_name
خواندن
نوشتن
مکالمه
ترجمه
مهارت های اختصاصی کار با کامپیوتر :
نام مهارت
میزان تسلط
اخذ مدرک بله بله بله بله
مهارت های عمومی کامپیوتر :
نام مهارت
میزان تسلط
اخذ مدرک بله بله بله بله
سوابق شغلی :
نام محل کار
سمت
مدت همکاری
دلیل قطع همکاری
آخرین حقوق
تلفن
اجازه تماس بله بله بله
مشخصات :
  نام شغل تلفن آدرس
مادر
پدر
همسر
معرف :
نام
نسبت
آدرس
تلفن
مشخصات افراد تحت تکفل :
نام
نسبت
آدرس
تلفن
سمت :
سمت پیشنهادی
تاریخ آمادگی برای شروع کار :
حقوق :
آیا سابقه بیماری خاصی دارید ؟ بلهخیر
درصورت مثبت بودن جواب ، توضیح دهید
آیا دخانیات مصرف می کنید؟ بلهخیر
آیا دلیل خاصی برای کار در نولان دارید؟ بلهخیر
آیا محکومیت کیفری داشته اید؟ بلهخیر
درصورت مثبت بودن جواب ، توضیح دهید
آیا بازنشسته و یا مستمری بگیر ارگانی هستید ؟ دولتی و غیر دولتی بلهخیر
درصورت مثبت بودن جواب ، توضیح دهید
وضعیت منزل شخصیاستیجاریسایر
فایل :


کد امنیتی را وارد کنید : captcha