After sale

خدمات پس از فروش

امروز با توجه به گسترش بازارهاي رقابتي در جهان و تاثير آن در اقتصاد كشور و همچنين توجه شركتهاي توليدي و خدماتي به اهميت ارائه خدمات برتر، ضرورت طراحي و توليد سيستمهاي مكانيزه يكپارچه در رابطه با مديريت خدمات پس از فروش دوچندان شده است. هدف از استقرار واحد خدمات پس از فروش ارائه خدمات سازماندهي شده با كيفيت و قيمت رقابتي، تسريع در ارائه خدمات، استاندارد كردن خدمات با توجه به تنوع و ارتقاي تكنولوژي محصولات و برقراري ارتباط بين مشتريان از طريق انعكاس مشكلات، نقطه نظرات و خواسته هاي مشتري جهت بهبود خدمات پس از فروش با التزام به تامين خواسته هاي مشتريان در مدیریت پسماند توسعه انرژی نو آریا مي باشد. خدمات پس از فروش از مهمترین سرویس هایی است که پس از خرید محصولات، شرکتهای تولیدی وظیفه ارائه آن به مشتری های خود را دارند. ارايه و مديريت خدمات پس از فروش كه از زمان تحويل كالا يا خدمات به مشتريان آغاز مي شود. كنترل و نگهداري اطلاعات مربوط به هر مشتري (از نوع خدمت يا كالاي خريداري شده، تا زمان و نوع قرارداد و….)، اختصاص شناسههايي همچون شماره اشتراك، شماره فاكتور، شماره قرارداد، كارت گارانتي و …، مديريت ارائهي خدمات به مشتري بر اساس شناسه هاي ياد شده از مهمترین فعاليتهاي واحد خدمات پس از فروش  می باشد. ما بر این باوریم كه نوآوری در شيوه ها و همچنین كيفيت ارائهي اين خدمات ميتواند سطح رضایتمندی مشتريان را افزایش دهد. بنابراین با استفاده از يك سيستم اتوماتيك در مديريت خدمات پس از فروش و در عين حال با كاهش دخالتهاي انساني در روند اين فعاليتها وکاهش احتمال بروز خطا و كندي در این مجموعه در خدمات مشتریان سازمان هستند