طراحی و مشاوره

  • انجام خدمات مشاوره تخصصی پروژه های حوزه انرژی، مدیریت انرژی و انرژیهای نو و تجدید پذیر و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه
  • انجام خدمات مشاوره تخصصی زیست محیطی و تهیه تمامی گزارشات مد نظر سازمان حفاظت محیط زیست
  • مدیریت انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی(فنی – اقتصادی) و نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح های تولید انرژی های نو و تجدید پذیر.
  • مشاوره و ارائه کلیه خدمات مورد نیاز برای دریافت گواهی CDM مکانیسم توسعه پاک از سازمان جهانی
  • ارائه و انجام هر گونه خدمات در رابطه با مدیریت، مهندسی، طراحی، محاسبه، نظارت فنی بر ساخت، نصب و راه اندازي، اجرا، مشاوره، مهندسی ارزش، احداث، اجرای عملیات و پروژه‌ها بصورت مهندسی، پیمانکاری،ساخت توأم با تامین تجهیزات ، طرح و ساخت توام با تامین تجهیزات و راه اندازی،پیمان مدیریت، طرح و ساخت و راهبری در نیروگاهای تجدید پذیر
  • اخذ مجوزهای مورد نیاز برای سرمایه گذاری و احداث نیروگاه های تجدید پذیر و انرژی های نو از ارگان های ذیربط
  • انجام مطالعات و نقشه برداری و آزمایشهای لازم جهت تهیه طرحهای مربوط به احداث نیروگاههای تجدید پذیر و ایجاد خطوط انتقال و شبکه توزیع نیروی برق و تأسیسات مربوط به آنها.
  • تهیه طرحهای لازم و همکاری برای ایجاد مراکز آزمایشگاهی مرتبط با سیستمهای برق تجدید پذیر‌.
  • مشاوره و مشارکت در تهیه و تدوين‌ مقررات‌، استانداردها و دستورالعمل‌هاي‌ مرتبط‌ با اهداف‌ و موضوع‌ فعاليت‌شركت،‌ استانداردهای تأسیسات و ایمنی در زمینه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از منابع تجدید پذیر و ارایه خدمات‌مشاوره‌ای در این ارتباط‌.
  • انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی و تهیه طرحهای مقدماتی و تفصیلی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به منظور مشاوره در زمینه تولید نیروی برق درقالب سیاستهای انرژی و ارائه به ارگانهای ذیربط.

مدیریت پسماند عبارت است از یک مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک راجع به کنترل تولید، ذخیره‌سازی، جمع‌آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع مواد زائد جامد، منطبق بر بهترین اصول بهداشت عمومی، اقتتصاد، حفظ منابع، زیبا شناختی و سایر ملزومات زیست‌محیطی و آنچه مورد توجه عموم است که شامل روابط پیچیده میان‌بخشی بین رشته‌هائی مانند علوم سیاسی، برنامه‌ریزی شهری و محلی، اقتصاد،جغرافیا،جامعه‌شناسی، ارتباطات، آمار و بهداشت، محیط‌زیست و مهندسی می‌باشد و بنابراین شامل شش عنصر موظف تولید، جابجائی، پردازش و ذخیره‌سازی جمع‌آوری و حمل‌و نقل، پردازش و بازیافت و دفع می‌باشد

پسماند های عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود و شامل پسماند های خانگی و نخاله های ساختمانی، می گردد.

پسماند های پزشکی( بیمارستانی): به کلیه پسماند های عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماند های خطرناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.

پسماندهای کشاورزی: به پسماند های ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود. این پسماندها شامل فضولات، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان)، محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف می باشند.

پسماند های صنعتی: به کلیه پسماند های ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماند های پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می شود که شامل براده ها، سرریزها و لجنهای صنعتی می گردد.

پسماندهای ویژه: دسته ای از پسماند های پزشکی و نیز بخشی از پسماند های عادی، صنعتی و کشاورزی وجود دارند که به دلیل بالا بودن حداقل، یکی از خواص خطرناک در این پسماندها، از قبیل سمیت، بیماریزایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و عوامل مشابه، نیاز به مدیریت خاص دارند، این پسماندها را جزء پسماند های ویژه محسوب می نمایند. پسماند های ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند. طبق قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه، بر عهده تولید کننده خواهد بود‍‍.