کود مایع فرآوری شده در تاسیسات بیوگاز یا سیستم های مدیریت نوین کود، کود بسیار ارزشمندی است؛ چرا که حاوی مواد مغذی لازم برای رشد گیاه (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) است. با این حال، پخش و استفاده از کود مایع اغلب توسط استاندارهای محیط زیست هر کشور  محدود می شود. همچنین  حمل و کنترل کود مایع و مواد مغذی در فواصل طولانی دشوار است.

برای بسیاری از گیاهان، کود دامی مقدار فسفر مورد نیاز گیاهان را تامین می کند، اما در عین حال میزان نیتروژن در کود دامی کافی نیست. این امر، منجر به کمبود نیتروژن و مصرف بیش از حد فسفر می شود. جداسازی کود جامد و مایع با استفاده از سپراتور این مشکل را حل می کند، پس از جداسازی، بخش جامد می تواند با نسبت فسفر به نیتروژن بالاتری، به مکان های دورتر در مزارع منتقل شود. کود مایع را نیز می توان با تزریق در خاک به صورت موضعی استفاده نمود.

بعد از  جداسازی بخش جامد و مایع، کود مایع عاری از ذرات بزرگ کود جامد کود بوده که سریع تر در خاک جذب شده و می توان آن را در صورت تمایل به سیستم تصفیه خانه  منتقل نمود.

 

 

منبع:

Material is prepared by Latvia University of Life Sciences and

Technologies in cooperation with the Ministry of Agriculture of the

Republic of Latvia