برای اولین بار در انگلستان، انرژی بادی برای یک کشور برق بیشتری نسبت به انرژی هسته ای در یک چهارم اول سال تولید کرده است.

از ژانویه تا مارس ۲۰۱۸، انرژی بادی ۱۸/۸% از کل انرژی مورد نیاز بریتانیا را تولید کرده درحالیکه این مقدار برای انرژی هسته ای ۱۸/۷% بوده است. با این حال، گاز طبیعی با ۳۹/۴% همچنان بیشترین سهم تولید انرژی در انگلستان را به خود اختصاص داده است. بر طبق ادعای دانشگاه Imperial College London در طول شب ۱۷ مارس، انرژی بادی تقریبا ۵۰% از برق مورد استفاده ساکنان بریتانیا را تامین کرد.

این صنعت همچنین بین ۱۲ تا ۴۳ % درصد از انرژی مورد نیاز کشور انگلستان را در طی شش روز هوای زیر صفر درجه سیلسیوس را تولید کرد. در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸، دو نیروگاه هسته ای انگلستان به طور موقت یکی برای تعمیر و نگهداری و دیگری به دلیل نفوذ جلبک دریایی به سیستم خنک کننده خاموش شدند.

اگرچه این برای اولین بار است که در انگلستان برق تولیدی انرژی بادی بیشتر از انرژی هسته ای است، اما وزارت انرژی انگلستان ابراز امیدواری کرده است که این روند همچنان ادامه پیدا کند و حجم سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر را افزایش خواهد داد.

نقشه مزارع بادی انگلستان

نقشه مزارع بادی انگلستان